ایجاد الگوی ناب بارشی !

۱۳٩٢/۱۱/٢٧, ۸:۳٧ ‎ب.ظ

ایجاد الگوی ناب بارشی !

کمربندی کم فشار از مرکز ایسلندی به سمت ناوه معکوس سرخ!
کم فشار مدیترانه سودانی و با کمک کم فشاری از ایسلند که البته هنوز زیاد به ایران نزدیک نشده ولی به سیکلون زایی پیاپی مدیترانه در ین بارش کمک بسازیی میکنه 
توضیح اضاف نمیدم خودتون ببینید!
  

دسته بندی : فوریه، تجلیل، موج