ایجاد الگوی ناب بارشی !

ایجاد الگوی ناب بارشی !

کمربندی کم فشار از مرکز ایسلندی به سمت ناوه معکوس سرخ!
کم فشار مدیترانه سودانی و با کمک کم فشاری از ایسلند که البته هنوز زیاد به ایران نزدیک نشده ولی به سیکلون زایی پیاپی مدیترانه در ین بارش کمک بسازیی میکنه 
توضیح اضاف نمیدم خودتون ببینید!
  
/ 1 نظر / 16 بازدید
علی

سلام لطفا در مورد عملکرد این نوع کم فشار یه توضیح بدهید ,مثلا کمفشار سودانی چه تاثیری بربارش ایران دارد و..؟